english wersion   
 


   Poprawienie warunków pracy w hałaśliwych zakładach jest jednym z ważniejszych społeczno- ekonomicznych działań skierowanych na ochronę zdrowia ludzi.
Hałas jest czynnikiem skażającym stanowisko pracy, występującym zawsze , niezależnie od charakteru produkcji , a jego wpływ na straty materialne jest bezsprzeczny. Według ocen specjalistów obniżenie wydajności pracy spowodowane nadmiernym hałasem wynosi 3 - 10 % a wypłacanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia zwiększa koszty produkcji.

Powyższe uzasadnia podjęcie decyzji o wykonaniu prac mających na celu poprawienie klimatu akustycznego. Posiadany potencjał projektowy , techniczny a także wyposażenie w sprzęt i powierzchnie warsztatowe pozwala na realizację wszelkich prac z zakresu ochrony przed hałasem.

Przedsiębiorstwo HEWAR w ciągu kilkunastu lat działalności zrealizowało w sposób kompleksowy
- od projektu , poprzez wykonawstwo , do montażu - kilkaset prac związanych z obniżeniem poziomu hałasu tzw. stanowiskowego i środowiskowego . środowiskowego dumą możemy podkreślić , że spełniliśmy oczekiwania wielu firm krajowych i zagranicznych. Niektóre z nich ujmuje załączona lista referencyjna.
PSW HEWAR Sp.z o.o. 2005
projekt i wykonanie www.agnat.pl 2005